کتاب‌ها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
B A
تعداد:
مرتب کردن بر اساس:
17Z @VZUY - آبی جمیله
17Z @VZUY - آبی جمیله

نوشته‌ي ملانيا مادزوکو
برگردانِ رضا قيصريه
داستان كوتاه
کتاب کوچک 68

//آبي جميله

20,000 ریال
5
17Z‌Y6Z PVW6S 76FXW - آبی‌های غمناک بارون
17Z‌Y6Z PVW6S 76FXW - آبی‌های غمناک بارون

نوشته‌ي اصغر عبداللهي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 8
 

//آبی‌های غمناک بارون

20,000 ریال
186F:V6W - آپارتمان
186F:V6W - آپارتمان

نوشته‌ي بيلي وايلدر
برگردانِ كتايون حسین‌زاده
فيلمنامه
قطع رقعی

//آپارتمان

150,000 ریال
1CFZW TXDX X DX WV6ZJW6VY‌Z DZTF - آخرین گودو و دو نمایشنامه‌ی دیگر
1CFZW TXDX X DX WV6ZJW6VY‌Z DZTF - آخرین گودو و دو نمایشنامه‌ی دیگر

نوشته‌ي ماتئی ویسنی‌یک
برگردانِ محمد کریمیان و رضا ساکی
نمایشنامه
قطع جیبی

//آخرین گودو و دو نمایشنامه‌ی دیگر

60,000 ریال
1CFZW WX6F SF68 - آخرین نوار کراپ
1CFZW WX6F SF68 - آخرین نوار کراپ

نوشته‌ي ساموئل بکت
برگردانِ محمد شهبا
نمايشنامه
کتاب کوچک 97

//آخرین نوار کراپ

20,000 ریال
1DVSJ‌Y6 - آدمکش‌ها
1DVSJ‌Y6 - آدمکش‌ها

نوشته‌ي ارنست همينگوي
برگردانِ رضا قيصريه
داستان كوتاه
کتاب کوچک 85

//آدمكش‌ها

20,000 ریال
1GV6ZJT6Y - آزمایشگاه
1GV6ZJT6Y - آزمایشگاه

نوشته‌ي حميد امجد
فيلمنامه
قطع رقعی

//آزمايشگاه

40,000 ریال
1R6Z J6DZ - آقای شادی
1R6Z J6DZ - آقای شادی

نوشته‌ي ديويد مامت
برگردانِ محمد منعم
نمايشنامه
کتاب کوچک 80

//آقاي شادي

20,000 ریال
1VZG RUVDXW - آمیز قلمدون
1VZG RUVDXW - آمیز قلمدون

نوشته‌ي اكبر رادي
نمايشنامه
قطع رقعی

//آمیز قلمدون

4,500 ریال
1W GWDTZ SY VW 7Y :X D6DV - آن زندگی که من به تو دادم
1W GWDTZ SY VW 7Y :X D6DV - آن زندگی که من به تو دادم
نوشته‌ي لوييجي پيراندللو
برگردانِ اصغر نوري
نمايشنامه
قطع جيبی

//آن زندگی که من به تو دادم

60,000 ریال
1W6S6FWZW6 DF 6I:X6 - آناکارنینا در استوا
1W6S6FWZW6 DF 6I:X6 - آناکارنینا در استوا

نوشته‌ي نيلو كروز
برگردانِ علي پورعيسي
نمايشنامه
قطع رقعی

//آناکارنینا در استوا

120,000 ریال
1X6FY - آواره
1X6FY - آواره

نوشته‌ي ماتئي ويسني‌يك
برگردانِ محمد كريميان و رضا ساكي
روايت-تك‌گويي نمايشي
کتاب کوچک 43

//آواره

20,000 ریال
1Y 8DF، 8DF 7ZA6FY، V6V6W :X F6 DF TW@Y 1XZG6W SFDY X VW CZUZ DUV TFQ:Y - آه پدر، پدر بیچاره، مامان تو را در گنجه آویزان کرده و من خیلی دلم گرفته
1Y 8DF، 8DF 7ZA6FY، V6V6W :X F6 DF TW@Y 1XZG6W SFDY X VW CZUZ DUV TFQ:Y - آه پدر، پدر بیچاره، مامان تو را در گنجه آویزان کرده و من خیلی دلم گرفته

نوشته‌ي آرتور كوپيت
برگردانِ شهرام زرگر و رامین ناصرنصير
نمايشنامه
قطع رقعی

//آه پدر، پدر بیچاره، مامان تو را در گنجه آویزان کرده و من خیلی دلم گرفته

110,000 ریال
6:6RZ DF Y:U 8U6G6 - اتاقی در هتل پلازا
6:6RZ DF Y:U 8U6G6 - اتاقی در هتل پلازا

نوشته‌ي نيل سايمون
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
قطع رقعی

//اتاقی در هتل پلازا

120,000 ریال
6:6RZ DF Y:U S6UZQFWZ6 - اتاقی در هتل کالیفرنیا
6:6RZ DF Y:U S6UZQFWZ6 - اتاقی در هتل کالیفرنیا

نوشته‌ي نيل سايمون
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
قطع رقعی

//اتاقی در هتل کالیفرنیا

120,000 ریال
6:6RZ DF Y:U UWDW - اتاقی در هتل لندن
6:6RZ DF Y:U UWDW - اتاقی در هتل لندن

نوشته‌ي نیل سایمون
برگردانِ مجید مصطفوی
نمايشنامه
قطع رقعي

//اتاقی در هتل لندن

120,000 ریال