قلمرو هنر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
B A
تعداد:
مرتب کردن بر اساس:
مردی در یک موقعیت
مردی در یک موقعیت

نوشته‌ي وندي واسراستاين
برگردانِ كتايون حسين‌زاده
نمايشنامه
کتاب کوچک 6

30,000 ریال
مرغ سحر
مرغ سحر

نوشته‌ي سپيده خسروجاه
نمايشنامه
قطع رقعی

120,000 ریال
مرگ بسی اسمیت
مرگ بسی اسمیت

نوشته‌ي ادوارد آلبي
برگردانِ شهرزاد بارفروشي
نمايشنامه
قطع رقعی

13,000 ریال
مسخره‌بازی‌ها
مسخره‌بازی‌ها

نوشته‌ي تام استوپارد
برگردانِ حمید احیاء
نمايشنامه
قطع رقعي

110,000 ریال
مشنگ‌ها
مشنگ‌ها

نوشته‌ي نیل سایمون
برگردانِ مجید مصطفوی
نمايشنامه
قطع رقعي

150,000 ریال
مصاحبه
مصاحبه

نوشته‌ي محمد رحمانيان
نمايشنامه
قطع رقعی

120,000 ریال
معمای شکسپیر
معمای شکسپیر
نوشته‌ي خورخه لوييس بورخس
برگردانِ اميد روشن‌ضمير
پژوهشِ ادبی / درباره‌ی تآتر
قطع جيبی

60,000 ریال
مقصد: كيش
مقصد: كيش

نوشته‌ی عطيه نشيبا
نمايشنامه
کتاب کوچک 90

30,000 ریال
ملکه‌ی زیبایی لی‌نین
ملکه‌ی زیبایی لی‌نین

نوشته‌ي مارتين مك‌دونا
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
قطع رقعی

140,000 ریال
من راپاپورت نیستم
من راپاپورت نیستم

نوشته‌ي هرب گاردنر
برگردانِ امید روشن ضمیر
نمايشنامه
قطع رقعي

160,000 ریال
موعظه
موعظه

نوشته‌ي ديويد مامِت
برگردانِ فريد منوچهريان
نمايشنامه
کتاب کوچک 106

30,000 ریال
مهر و آینه‌ها
مهر و آینه‌ها

نوشته‌ي حميد امجد
نمايشنامه
قطع رقعی

120,000 ریال
میان اشباح
میان اشباح

نوشته‌ي حميد امجد
فيلمنامه
قطع رقعی

50,000 ریال
میز شماره‌ی هفت
میز شماره‌ی هفت
نوشته‌ي ترنس راتيگان
برگردانِ ترانه برومند
نمايشنامه
قطع جيبی

60,000 ریال
میز کنار پنجره
میز کنار پنجره
نوشته‌ي ترنس راتيگان
برگردانِ ترانه برومند
نمايشنامه
قطع جيبی

60,000 ریال
می‌خواستم اسب باشم
می‌خواستم اسب باشم

نوشته‌ي محمد چرم‌شير
نمايشنامه
قطع رقعی

70,000 ریال