تآتر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
B A
تعداد:
مرتب کردن بر اساس:
 شکنجه و قتلِ ژان پل مارا به اجرایِ ساکنانِ تیمارستانِ شارنتون به کارگردانیِ مارکی دو ساد
 شکنجه و قتلِ ژان پل مارا به اجرایِ ساکنانِ تیمارستانِ شارنتون به کارگردانیِ مارکی دو ساد

نوشته‌ي پیتر وایس
برگردانِ محمد نجفی
نمايشنامه
قطع رقعی

130,000 ریال
مالی سویینی
مالی سویینی

نوشته‌ي براين فري‌يل
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
قطع رقعی

70,000 ریال
مثل خاری در انگشت
مثل خاری در انگشت

نوشته‌ي فرانسواز ساگان
برگردانِ اصغر نوری
نمايشنامه
کتاب کوچک 82

20,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه 10
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه 10
شامل نمایشنامه‌های:
و هرگز جدا نمی‌شویم  و  من نسیم‌ام و کسی می‌آید
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
سه نمايشنامه
پالتويی

100,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۲
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۲
شامل نمایشنامه‌های:
بچه  و  یک روز تابستانی
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

70,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۳
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۳
شامل نمایشنامه‌های:
نوازنده  و  عصر
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

70,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۴
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۴
شامل نمایشنامه‌های:
اسم  و  دیدار
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

70,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۵
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۵
شامل نمایشنامه‌های:
زیبا  و  رویای پاییز
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

70,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۶
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۶
شامل نمایشنامه‌های:
دخترک روی مبل  و  زمستان
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

70,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۷
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۷
شامل نمایشنامه‌های:
سگ‌های مرده  و  صورت‌های مرگ
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

70,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۸
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۸
شامل نمایشنامه‌های:
بنفش و سا کا لا و آزادی
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
سه نمايشنامه
پالتويی

70,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۹
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۹
شامل نمایشنامه‌های:
سایه‌ها  و  بیدارخواب و آن‌جا
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
سه نمايشنامه
پالتويی

70,000 ریال
مخالف، نیازی به گفتن نیست
مخالف، نیازی به گفتن نیست

نوشته‌ي ميشل ويناور
برگردانِ داود زينلو
نمايشنامه
کتاب کوچک 70

20,000 ریال
مخمصه
مخمصه
نوشته‌ي لوییجی پیراندللو
برگردانِ اثمار موسوی‌نیا
نمايشنامه
قطع جيبی

65,000 ریال
مدرسه
مدرسه

نوشته‌ي دیوید مامت
برگردانِ حمید امجد
نمايشنامه
کتاب کوچک 101

20,000 ریال
مده‌آ
مده‌آ

نوشته‌ي آئورليو پس
برگردانِ رضا قيصريه
نمايشنامه
کتاب کوچک 22

20,000 ریال