نمایشنامه‌ی خارجی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
B A
تعداد:
مرتب کردن بر اساس:
76767GFT X V@IVY - بابابزرگ و مجسمه
76767GFT X V@IVY - بابابزرگ و مجسمه

نوشته‌ي آرتور ميلر
برگردانِ فرشته شيرآقايي و روح‌الله ايرجي
نمايشنامه
کتاب کوچک 56

//بابابزرگ و مجسمه

20,000 ریال
76GFI - بازرس
76GFI - بازرس

نوشته‌ي آنتوني شفر
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
قطع رقعی

//بازرس

75,000 ریال
76GFI Y6WD X6ROZ - بازرس هاند واقعی
76GFI Y6WD X6ROZ - بازرس هاند واقعی

نوشته‌ي تام استوپارد
برگردانِ امير امجد
نمايشنامه
قطع رقعی

//بازرس هاند واقعی

50,000 ریال
76GTJ: 7Y XMW - بازگشت به وطن
76GTJ: 7Y XMW - بازگشت به وطن

نوشته‌ي هانس ورنر کروزینگر
برگردانِ محمود حسینی‌زاد
نمایشنامه
قطع جیبی

//بازگشت به وطن

70,000 ریال
76U6DI: 86ZZW‌DI: - بالادست پایین‌دست
76U6DI: 86ZZW‌DI: - بالادست پایین‌دست

نوشته‌ي سوزان لوري پاركز
برگردانِ سكينه عرب‌نژاد
نمايشنامه
قطع رقعي

//بالادست پایین‌دست

120,000 ریال
76WXZ DFZ6ZZ - بانوی دریایی
76WXZ DFZ6ZZ - بانوی دریایی
نوشته‌ي سوزان سانتاگ
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
قطع جيبی

//بانوی دریایی

60,000 ریال
7W‌7I: - بن‌بست
7W‌7I: - بن‌بست

نوشته‌ي ريچارد پارسونز
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 61

//بن‌بست

20,000 ریال
7X:ZAUZ - بوتیچلی
7X:ZAUZ - بوتیچلی

نوشته‌ي ترنس مک‌نالي
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 63

//بوتیچلی

20,000 ریال
7Z6 7FZV :X DU J7 8FI:6FY - بیا بریم تو دل شب پرستاره
7Z6 7FZV :X DU J7 8FI:6FY - بیا بریم تو دل شب پرستاره

نوشته‌ي جان پاتريک شنلي
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 71

//بیا بریم تو دل شب پرستاره

20,000 ریال
867FYWY DF 86FS - پابرهنه در پارک
867FYWY DF 86FS - پابرهنه در پارک

نوشته‌ي نيل سايمون
برگردانِ شهرام زرگر و رامين ناصرنصير
نمايشنامه
قطع رقعی

//پابرهنه در پارک

110,000 ریال
867FYWY‌Y6 :VFZW 6WRU67 VZ‌SWWD - پابرهنه‌ها تمرین انقلاب می‌کنند
867FYWY‌Y6 :VFZW 6WRU67 VZ‌SWWD - پابرهنه‌ها تمرین انقلاب می‌کنند

نوشته‌ي گونتر گراس
برگردانِ امرالله صابري
نمايشنامه
قطع رقعی

//پابرهنه‌ها تمرين انقلاب مي‌كنند

110,000 ریال
86FY‌IWT DF @Z7‌Y6ZJ - پاره‌سنگ در جیب‌هایش
86FY‌IWT DF @Z7‌Y6ZJ - پاره‌سنگ در جیب‌هایش

نوشته‌ي مري جونز
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
قطع رقعی

//پاره‌سنگ در جیب‌هایش

50,000 ریال
8FDY‌Z 1CF - پرده‌ی آخر
8FDY‌Z 1CF - پرده‌ی آخر

نوشته‌ي ژيلبر سسبرون
برگردانِ اصغر نوري
نمايشنامه
کتاب کوچک 32

//پرده‌ی آخر

20,000 ریال
8FIJ - پرسش
8FIJ - پرسش

نوشته‌ي وودی آلن
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
کتاب کوچک 53

//پرسش

20,000 ریال
8FWDT6W - پرندگان
8FWDT6W - پرندگان

نوشته‌ي آريستوفان
برگردانِ عطاءالله كوپال
نمايشنامه
قطع رقعی

//پرندگان

6,500 ریال
8GJS W6GWZW - پزشک نازنین
8GJS W6GWZW - پزشک نازنین

نوشته‌ي نيل سايمون
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
قطع رقعی

//پزشک نازنین

120,000 ریال