نمایشنامه‌ی خارجی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
B A
تعداد:
مرتب کردن بر اساس:
گلن‌گری گلن راس
گلن‌گری گلن راس

نوشته‌ي ديويد مامت
برگردانِ اميد روشن‌ضمير
نمايشنامه
قطع رقعی

110,000 ریال
گول عشق
گول عشق

نوشته‌ي سام شپارد
برگردانِ محمدرضا عرفانی
نمايشنامه
قطع رقعی

120,000 ریال
گویا اسمش مارکنی بود
گویا اسمش مارکنی بود

نوشته‌ي آنتونيو تابوكي
برگردانِ مهدي فتوحي
نمايشنامه
کتاب کوچک 33

30,000 ریال
لئونس و لنا
لئونس و لنا

نوشته‌ي كارل گئورگ بوشنر
برگردانِ پرويز جاهد
نمايشنامه
قطع رقعی

120,000 ریال
لطفاً رنج نكشيد
لطفاً رنج نكشيد

نوشته‌ي  گرترود استاين
برگردانِ احسان نوروزي
نمايشنامه
کتاب کوچک 25

30,000 ریال
مادر ایکاروس
مادر ایکاروس

نوشته‌ي سام شپارد
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
کتاب کوچک 15

30,000 ریال
 شکنجه و قتلِ ژان پل مارا به اجرایِ ساکنانِ تیمارستانِ شارنتون به کارگردانیِ مارکی دو ساد
 شکنجه و قتلِ ژان پل مارا به اجرایِ ساکنانِ تیمارستانِ شارنتون به کارگردانیِ مارکی دو ساد

نوشته‌ي پیتر وایس
برگردانِ محمد نجفی
نمايشنامه
قطع رقعی

130,000 ریال
مالی سویینی
مالی سویینی

نوشته‌ي براين فري‌يل
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
قطع رقعی

140,000 ریال
مثل خاری در انگشت
مثل خاری در انگشت

نوشته‌ي فرانسواز ساگان
برگردانِ اصغر نوری
نمايشنامه
کتاب کوچک 82

30,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه 10
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه 10
شامل نمایشنامه‌های:
و هرگز جدا نمی‌شویم  و  من نسیم‌ام و کسی می‌آید
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
سه نمايشنامه
پالتويی

100,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۲
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۲
شامل نمایشنامه‌های:
بچه  و  یک روز تابستانی
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

120,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۳
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۳
شامل نمایشنامه‌های:
نوازنده  و  عصر
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

120,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۴
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۴
شامل نمایشنامه‌های:
اسم  و  دیدار
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

120,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۵
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۵
شامل نمایشنامه‌های:
زیبا  و  رویای پاییز
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

120,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۶
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۶
شامل نمایشنامه‌های:
دخترک روی مبل  و  زمستان
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

120,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۷
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۷
شامل نمایشنامه‌های:
سگ‌های مرده  و  صورت‌های مرگ
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
دو نمايشنامه
پالتويی

120,000 ریال