نمایشنامه‌ی خارجی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
B A
تعداد:
مرتب کردن بر اساس:
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۸
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۸
شامل نمایشنامه‌های:
بنفش و سا کا لا و آزادی
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
سه نمايشنامه
پالتويی

120,000 ریال
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۹
مجموعه‌ی آثار نمایشی يون فوسه ۹
شامل نمایشنامه‌های:
سایه‌ها  و  بیدارخواب و آن‌جا
نوشته‌ي يون فوسه
برگردانِ محمد حامد
سه نمايشنامه
پالتويی

120,000 ریال
مخالف، نیازی به گفتن نیست
مخالف، نیازی به گفتن نیست

نوشته‌ي ميشل ويناور
برگردانِ داود زينلو
نمايشنامه
کتاب کوچک 70

30,000 ریال
مخمصه
مخمصه
نوشته‌ي لوییجی پیراندللو
برگردانِ اثمار موسوی‌نیا
نمايشنامه
قطع جيبی

65,000 ریال
مدرسه
مدرسه

نوشته‌ي دیوید مامت
برگردانِ حمید امجد
نمايشنامه
کتاب کوچک 101

30,000 ریال
مده‌آ
مده‌آ

نوشته‌ي آئورليو پس
برگردانِ رضا قيصريه
نمايشنامه
کتاب کوچک 22

30,000 ریال
مرد بالشی
مرد بالشی

نوشته‌ي مارتین مک‌دونا
برگردانِ امیر امجد
نمايشنامه
قطع رقعي

120,000 ریال
مرد همراه
مرد همراه

نوشته‌ي مارکو لودلي
برگردانِ رضا قيصريه
نمايشنامه
کتاب کوچک 72

30,000 ریال
مردی در یک موقعیت
مردی در یک موقعیت

نوشته‌ي وندي واسراستاين
برگردانِ كتايون حسين‌زاده
نمايشنامه
کتاب کوچک 6

30,000 ریال
مرگ بسی اسمیت
مرگ بسی اسمیت

نوشته‌ي ادوارد آلبي
برگردانِ شهرزاد بارفروشي
نمايشنامه
قطع رقعی

13,000 ریال
مسخره‌بازی‌ها
مسخره‌بازی‌ها

نوشته‌ي تام استوپارد
برگردانِ حمید احیاء
نمايشنامه
قطع رقعي

110,000 ریال
مشنگ‌ها
مشنگ‌ها

نوشته‌ي نیل سایمون
برگردانِ مجید مصطفوی
نمايشنامه
قطع رقعي

150,000 ریال
ملکه‌ی زیبایی لی‌نین
ملکه‌ی زیبایی لی‌نین

نوشته‌ي مارتين مك‌دونا
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
قطع رقعی

140,000 ریال
من راپاپورت نیستم
من راپاپورت نیستم

نوشته‌ي هرب گاردنر
برگردانِ امید روشن ضمیر
نمايشنامه
قطع رقعي

160,000 ریال
موعظه
موعظه

نوشته‌ي ديويد مامِت
برگردانِ فريد منوچهريان
نمايشنامه
کتاب کوچک 106

30,000 ریال
میز شماره‌ی هفت
میز شماره‌ی هفت
نوشته‌ي ترنس راتيگان
برگردانِ ترانه برومند
نمايشنامه
قطع جيبی

60,000 ریال