داستان کوتاه خارجی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
B A
تعداد:
مرتب کردن بر اساس:
CD6Z SYW - خدای کهن
CD6Z SYW - خدای کهن

نوشته‌ي لوييجي پيراندللو
برگردانِ مهدي فتوحي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 34

//خدای کهن

20,000 ریال
CXW‌7Y6Z :6WDXFZ - خون‌بهای تاندوری
CXW‌7Y6Z :6WDXFZ - خون‌بهای تاندوری

نوشته‌ي وودی آلن
برگردانِ امير امجد
داستان كوتاه
کتاب کوچک 76

//خون‌بهای تاندوری

20,000 ریال
D6I:6W SFZIVI 6XTZ‌ FW - داستان کریسمس اوگی‌ رن
D6I:6W SFZIVI 6XTZ‌ FW - داستان کریسمس اوگی‌ رن

نوشته‌ي پل آستر
برگردانِ بابك تبرايي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 31

//داستان کریسمس اوگی‌ رن

20,000 ریال
DFTEJ: 8ZSUG VS‌S6F:Z - درگذشت پیکلز مک‌کارتی
DFTEJ: 8ZSUG VS‌S6F:Z - درگذشت پیکلز مک‌کارتی

نوشته‌ي ارنست همينگوي
برگردانِ رضا قيصريه
داستان كوتاه
کتاب کوچک 36

//درگذشت پیکلز مک‌کارتی

20,000 ریال
DGD X D6I:6W‌Y6Z DZTF - دزد و داستان‌های دیگر
DGD X D6I:6W‌Y6Z DZTF - دزد و داستان‌های دیگر
نوشته‌ي استفانو بنني
برگردانِ مهدي فتوحي
مجموعه داستان
قطع جيبی

//دزد و داستان‌های دیگر

60,000 ریال
DSY‌Z 7ZW F6Y - دکه‌ی بین راه
DSY‌Z 7ZW F6Y - دکه‌ی بین راه

نوشته‌ي سام شپارد
برگردانِ حميد امجد
مجموعه داستان
کتاب کوچک 28

//دكه‌ی بین راه

20,000 ریال
DX D6I:6W - دو داستان
DX D6I:6W - دو داستان

نوشته‌ي آلبرتو موراویا
برگردانِ مهدی فتوحی و محمدرضا وحدانی‌پور
داستان كوتاه
کتاب کوچک 91

//دو داستان

20,000 ریال
F6Y QFIXDY - راه فرسوده
F6Y QFIXDY - راه فرسوده

نوشته‌ي يودورا ولتي
برگردانِ ادريس رنجي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 37

//راه فرسوده

20,000 ریال
GWT DF - زنگ در
GWT DF - زنگ در

نوشته‌ي ولاديمير ناباکوف
برگردانِ جهانبخش نورايي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 79

//زنگ در

20,000 ریال
IUVXWZ - سلمونی
IUVXWZ - سلمونی

نوشته‌ي رينگ لاردنر
برگردانِ محمد نجفي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 1

//سلمونی

20,000 ریال
J6WGDYV Y8‌XF;، I6U 1924 - شانزدهم هپ‌ورث، سال 1924
J6WGDYV Y8‌XF;، I6U 1924 - شانزدهم هپ‌ورث، سال 1924

نوشته‌ي جي. دي. سلينجر
برگردانِ رحیم قاسمیان
داستان
قطع رقعی

//شانزدهم هپ‌ورث، سال 1924

90,000 ریال
J7 8ZJ 6G 8Z6DY JDW - شب پیش از پیاده شدن
J7 8ZJ 6G 8Z6DY JDW - شب پیش از پیاده شدن

نوشته‌ي ارنست همينگوي
برگردانِ رضا قيصريه
داستان‌ كوتاه
کتاب کوچک 35

//شب پیش از پیاده شدن

20,000 ریال
JS6FAZ6W DF 7FQ - شکارچیان در برف
JS6FAZ6W DF 7FQ - شکارچیان در برف

نوشته‌ي توبياس ولف
برگردانِ ادريس رنجي
داستان کوتاه
کتاب کوچک 88

//شکارچیان در برف

20,000 ریال
JXYFV - شوهرم
JXYFV - شوهرم

نوشته‌ي ناتاليا گينزبورگ
برگردانِ شادي معصومي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 47

//شوهرم

20,000 ریال
QFJ:Y ISX: SFD - فرشته سکوت کرد
QFJ:Y ISX: SFD - فرشته سکوت کرد

نوشته‌ي هاينريش بل
برگردانِ سعيد فرهودي
داستان بلند
قطع رقعی

//فرشته سکوت کرد

6,500 ریال
R67U :X@Y WX67P: QRM 8XU WRD - قابل توجه نوابغ: فقط پول نقد
R67U :X@Y WX67P: QRM 8XU WRD - قابل توجه نوابغ: فقط پول نقد

نوشته‌ي وودی آلن
برگردانِ مصطفي احمدي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 51

//قابل توجه نوابغ: فقط پول نقد

20,000 ریال