کتاب کوچک
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
B A
تعداد:
مرتب کردن بر اساس:
آبي جميله
آبي جميله

نوشته‌ي ملانيا مادزوکو
برگردانِ رضا قيصريه
داستان كوتاه
کتاب کوچک 68

30,000 ریال
آبی‌های غمناک بارون
آبی‌های غمناک بارون

نوشته‌ي اصغر عبداللهي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 8
 

30,000 ریال
آخرین نوار کراپ
آخرین نوار کراپ

نوشته‌ي ساموئل بکت
برگردانِ محمد شهبا
نمايشنامه
کتاب کوچک 97

30,000 ریال
آدمكش‌ها
آدمكش‌ها

نوشته‌ي ارنست همينگوي
برگردانِ رضا قيصريه
داستان كوتاه
کتاب کوچک 85

30,000 ریال
آقاي شادي
آقاي شادي

نوشته‌ي ديويد مامت
برگردانِ محمد منعم
نمايشنامه
کتاب کوچک 80

30,000 ریال
آن مرد آمد
آن مرد آمد

نوشته‌ي حمیدرضا حسینیان
نمايشنامه
کتاب کوچک 126

30,000 ریال
آواره
آواره

نوشته‌ي ماتئي ويسني‌يك
برگردانِ محمد كريميان و رضا ساكي
روايت-تك‌گويي نمايشي
کتاب کوچک 43

30,000 ریال
از چپ به راست
از چپ به راست

نوشته‌ي استيون دايتز
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 73

30,000 ریال
استوای امریکایی
استوای امریکایی

نوشته‌ي ريچارد فورد
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 65

30,000 ریال
اعتراف
اعتراف

نوشته‌ي اينگمار برگمان
برگردانِ مصطفي احمدي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 50

30,000 ریال
این منم دگا
این منم دگا

نوشته‌ي ديويد آيوز
برگردانِ مهسا خليلي
نمايشنامه
کتاب کوچک 49

30,000 ریال
بابابزرگ و مجسمه
بابابزرگ و مجسمه

نوشته‌ي آرتور ميلر
برگردانِ فرشته شيرآقايي و روح‌الله ايرجي
نمايشنامه
کتاب کوچک 56

30,000 ریال
بادِ سه روزه
بادِ سه روزه

 

نوشته‌ي ارنست همینگوی
برگردانِ محمد نجفی
داستان کوتاه خارجی
کتاب کوچک داستان 105

30,000 ریال
بن‌بست
بن‌بست

نوشته‌ي ريچارد پارسونز
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 61

30,000 ریال
بوتیچلی
بوتیچلی

نوشته‌ي ترنس مک‌نالي
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 63

30,000 ریال
بهترین سال زندگی‌ام
بهترین سال زندگی‌ام

نوشته‌ي پل ترو
برگردانِ سحر قرايي
نمايشنامه
کتاب کوچک 54

30,000 ریال