خروس و اتاق گریم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
خروس و اتاق گریم
120,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي محمد رحمانيان
نمايشنامه
قطع رقعی

دو نمایشنامه‌ی ایرانی
محمد رحمانیان نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر، خالق آثاری چون «مصاحبه»، «مجلس‌نامه»، «نهر فیروزآباد»، «ترانه‌های قدیمی»، «اسب‌ها»،‌ «شهادتخوانی قدمشاد مطرب در طهران» و... است که بسیاری از آن‌ها را خود در مقام کارگردان به روی صحنه برده. این کتاب شامل دو نمایشنامه است: «خروس» روایتی تکان‌دهنده از افغانستانِ روزگار طالبان در قالب ماجرای پناه بردنِ دختری جوان به خانه‌ای ناشناس در روستایی در افغانستان. و «اتاق گریم» روایت روابطِ پیچیده و سیال میان شخصیت‌هایش، و درونمایه‌هایی چون محدودیت و قابلیت‌ِ زبان در برقراریِ رابطه‌های انسانی، و دگردیسیِ رویاها و آرزوهای آدم‌ها در گذارِ عمر.
بازیگران:
            خروس: دو مرد و دو زن
            اتاق گریم: دو زن و یک صدا
96 صفحه
قطعِ رقعی