پاره‌سنگ در جیب‌هایش
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
پاره‌سنگ در جیب‌هایش
50,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي مري جونز
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
قطع رقعی

نمایشنامه‌ای انگلیسی در دو پرده
به‌همراهِ پیوندانی از مل گاسو، معرفی کوتاهِ نویسنده، و زمینه‌های تاریخیِ نمایشنامه در موردِ تاریخ سینمای ایرلند و فیلم «مرد آرام» اثر جان فورد (برگردانِ بابک تبرّایی)
این نمایشنامه به عنوانِ بهترین کمدی سال 2001 برنده‌ی جایزه‌ی الیویه و جایزه‌ی ایونینگ استاندارد شده است.
بازیگران: دو مرد (که هر کدام چندین نقش -چه مرد و چه زن- را بازی می‌کنند)
80 صفحه
قطعِ رقعی