آناکارنینا در استوا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
آناکارنینا در استوا
150,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي نيلو كروز
برگردانِ علي پورعيسي
نمايشنامه
قطع رقعی

نمایشنامه‌ای امریکایی (با ارجاع به رمان «آنا کارنینا» در میان زنان و مردانِ سازنده‌ی سیگار برگِ کوبایی در فضای امریکای آغاز قرن بیستم)
به‌همراه معرفی کوتاهِ نویسنده
این اثر برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر سال 2003 و برگردانِ فارسی آن در سالِ 1385 برنده‌ی جایزه‌ی بهترین ترجمه‌ی نمایشنامه در نهمین جشنواره‌ی بین‌المللیِ تآترِ دانشگاهیِ ایران شده است.
بازیگران: پنج مرد و سه زن
96 صفحه
قطعِ رقعی