مردی که می‌خواست سلطان باشد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
مردی که می‌خواست سلطان باشد
65,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي روديارد کيپلينگ
برگردانِ مهسا خليلي
رمان
قطع جيبی

داستان بلند انگلیسی
به‌همراه پیوندانی از بُنامی دوبره درباره‌ی کیپلینگ و آثارش
رودیارد کیپلینگ، نویسنده و شاعر برجسته‌ی بریتانیایی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل 1907 که از دانشگاه‌های دورهام و آکسفورد نشان افتخار دریافت کرده است چهره‌ای تأثیرگذار بر آثارِ نویسندگانِ پس از خود و صاحب «قدرت مشاهده، تخیلی پیشرو و هنر توصیف»شناخته شده است. او در این داستان که از تجربیاتش در شرق و سفرهای بسیارش متأثر است جهانی شگفت و روایتی خواندنی خلق کرده است. بر اساس این داستان، جان هیوستن در سال 1975 فیلمی سینمایی با شرکت شون کانری و مایکل کین ساخت.
132 صفحه
قطعِ جیبی