دزد و داستان‌های دیگر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
دزد و داستان‌های دیگر
60,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي استفانو بنني
برگردانِ مهدي فتوحي
مجموعه داستان
قطع جيبی

داستان‌های ایتالیایی
مجموعه‌ی 9 داستان کوتاهِ طنزآمیز:
اراسمو، فروشنده‌ی کهکشان گَرد، برادرْ عابربانک، دزد، داستانکِ اخلاقی، جانورانِ شگفت‌انگیز عجیب‌آباد، بیکار، هوا چه‌طور است، شاه مورو، کِرم‌الاخلاق
48 صفحه
قطع جیبی