خمره
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
خمره
50,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي لوييجي پيراندللو
برگردانِ نسترن شيرازي
نمايشنامه
قطع جيبی

نمایشنامهی ایتالیایی
به‌همراه پیوندانی از نویسنده: «بخشی از یک زندگینامه‌ی خودنوشت»
لوییجی پیراندِللو برنده‌ی جایزه‌ی نوبل 1934 و عضو فرهنگستان ایتالیا از نویسندگان برجسته‌ی قرن بیستم بود که آثارش شامل مجموعه‌ی شعر، رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه‌اند. این اثر نمایشنامه‌ای شیرین و خوش‌خوان است که طنازانه و نمادین به نقد مفهوم قدرت می‌پردازد. برادران تاویانی یکی از اپیزودهای فیلم «کائوس» (1984) را با اقتباس از این اثر ساخته‌اند.
56 صفحه
قطعِ جیبی