دانوب
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
دانوب
60,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي ماريا ايرنه فورنس
برگردانِ حميد امجد
نمايشنامه
قطع جيبی

نمایشنامه‌ی امریکایی
به‌همراه پیوندانی از راس وتزتن درباره‌ی نویسنده و آثارش
خانم ماریا ایرنه فونس نمایشنامه‌نویس و کارگردان (کوبایی الاصلِ) امریکایی‌ست که برای این نمایشنامه در 1984 برنده‌ی جایزه‌ی اوبی شد. این اثر روایت آشنایی و عشق یک زوج است که با شوم‌ترین دستاورد قرن ـ جنگ و تسلیحات هسته‌ای ـ در هم می‌آمیزد و جهانی غریب خلق می‌کند.
بازیگران: یک زن و شش مرد (که چهارتای آن‌ها را یک بازیگر نیز می‌تواند بازی کند)
64 صفحه
قطع جیبی