تو که منو می‌شناسی کارلو
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
تو كه منو می‌شناسی کارلو
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي آلبرتو موراويا
برگردانِ رضا قيصريه
داستان كوتاه
کتاب کوچک 40

داستان کوتاه ایتالیایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
آلبرتو موراویا از داستان‌نویسان برجسته و پُرکار ایتالیا با قابلیت غنا بخشیدن به روایت‌های حتا بسیار عمیق و پیچیده‌ای است که گاه از ساده‌ترین رخدادهای زندگی روزمره الهام می‌گیرند. این داستان، طنز تلخی‌ست از روزگار انسان‌های فقیر که پایانی گزنده و غریب را به تصویر می‌کشد.
16 صفحه
قطعِ پالتویی