کلمه‌ی مادر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
کلمه‌ی مادر
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي آلبرتو موراويا
برگردانِ رضا قيصريه
داستان كوتاه
کتاب کوچک 66

داستان کوتاه ایتالیایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
آلبرتو موراویا از داستان‌نویسان برجسته و پُرکار دوران حاکمیت فاشیسم بر ایتالیا با قابلیت غنا بخشیدن به روایت‌های حتا بسیار عمیق و پیچیده‌ای است که گاه از ساده‌ترین رخدادهای زندگی روزمره الهام می‌گیرند. این داستان نقدی بر دغلبازی و ناراستی آدم‌ها؛ که با اندکی طنازی به روایت شکل می‌دهد.
16 صفحه
قطعِ پالتویی