شب پیش از پیاده شدن
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
شب پیش از پیاده شدن
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي ارنست همينگوي
برگردانِ رضا قيصريه
داستان‌ كوتاه
کتاب کوچک 35

داستان کوتاه امریکایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
ارنست همینگوی نویسنده، روزنامه‌نگار و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات در اغلب آثارش آنچه در جبهه‌های جنگ جهانی اول و جنگ‌های داخلی اسپانیا پشت سر گذاشت را به تصویر کشیده است. این اثر نیز روایتی‌ست کوتاه از شبی که میان چند سرباز در یک کشتی می‌گذرد و گفت‌وگوهای‌شان همان مشخصه‌های ایجاز در نثر، انظباط دقیق و گفت‌وگونویسیِ پوشیده‌ی همینگوی را دارد که وامدار تجربه‌ی روزنامه‌نگاری او نیز هست.
12 صفحه
قطعِ پالتویی