شوهرم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
شوهرم
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي ناتاليا گينزبورگ
برگردانِ شادي معصومي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 47

داستان کوتاه ایتالیایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
خانم ناتالیا گینزبورگ نویسنده، مترجم (و همچنین بازیگر فیلم «انجیل به روایت متی» اثر پیر پائولو پازولینی) از چهره‌های برجسته‌ی ادبیات ایتالیاست. وی در آثارش به مضامین فلسفی، سیاسی و اجتماعی در قالب روابط خانوادگی می‌پردازد. این داستان کوتاه روایتی از روابط پیچیده و عکس‌العمل‌های تکان‌دهنده‌ی افراد در مواجهه با مصائب زندگی‌ست.
26 صفحه
قطعِ پالتویی