پرسش
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
پرسش
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي وودی آلن
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
کتاب کوچک 53

نمایشنامه‌ی امریکایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
وودی آلن کارگردان، فیلمنامه‌نویس، نمایشنامه‌نویس، بازیگر، شوخی‌پرداز، نویسنده و نوازنده‌ی امریکایی‌ست که بیست‌وچهار بار نامزد جایزه‌ی اسکار و چهار بار برنده‌ی آن شده است. دغدغه‌ی اغلب آثار این روشنفکر یهودی، بحران‌های طبقه‌ی متوسط، مسائل زنان و موضوعات فلسفی و روانشناختی‌ست. او این نمایشنامه‌ی کوتاه را بر اساسِ یکی از رویدادهای زندگیِ آبراهام لینکُلن نوشته است؛ رئیس جمهور ایالات متحد و شخصیتِ برجسته‌ای در تاریخ امریکا؛ که از قضا قدّ بسیار بلندی داشت، و در این نمایشنامه با همین ویژگیِ ظاهریِ او شوخی شده است.
بازیگران: سه مرد و دو زن.
16 صفحه
قطعِ پالتویی