بهترین سال زندگی‌ام
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
بهترین سال زندگی‌ام
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي پل ترو
برگردانِ سحر قرايي
نمايشنامه
کتاب کوچک 54

داستانِ کوتاهِ امریکایی
به‌همراهِ معرفی کوتاهِ نویسنده
نویسنده که غیر از داستان‌های کوتاه، به‌خاطرِ رُمان‌ها، فیلم‌نامه‌ها، سفرنامه‌ها و خاطرات، و البته زندگیِ پرماجرایش شهرت دارد، بسیاری از داستان‌هایش را بر زمینه‌ی زندگی و رخدادهایی در شهرِ زادگاهش ــ که زادگاهِ امیلی دیکنسون، شاعره‌ی بزرگِ امریکایی نیز هست ــ نوشته است.
24 صفحه
قطعِ پالتویی