بوتیچلی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
بوتیچلی
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي ترنس مک‌نالي
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 63

نمایشنامه‌ی کوتاهِ امریکایی
به‌همراهِ معرفی کوتاهِ نویسنده
این نویسنده برای نمایشنامه‌هایش موفقیت‌ها و جوایز بسیاری کسب کرده، از میانِ انبوه‌شان برای نمونه: دو جایزه‌ی اوبی، چهار جایزه‌ی تونی و یک نامزدیِ جایزه‌ی پولیتزر. «بوتیچلی» گروتسک یا هجویه‌ی گزنده‌ای متأثر از رویکردِ ابزوردنویسان است درباره‌ی جنگ در دنیای مدرن.
بازیگران: دو مرد
20 صفحه
قطعِ پالتویی