بیا بریم تو دل شب پرستاره
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
بیا بریم تو دل شب پرستاره
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي جان پاتريک شنلي
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 71

نمایشنامه‌ی کوتاهِ امریکایی
به‌همراهِ معرفی کوتاهِ نویسنده
این نویسنده برای نمایشنامه‌ها و فیلم‌نامه‌هایش موفقیت‌ها و جوایز بسیاری کسب کرده، از میانِ انبوه‌شان برای نمونه: جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم‌‌نامه‌ی غیراقتباسی، جایزه‌ی تونی، جایزه‌ی پولیتزر، جایزه‌ی دراما دسک، جایزه‌ی اوبی، جایزه‌ی حلقه‌ی منتقدان تآتر و جایزه‌ی لوسیل لورتل.
بازیگران: یک مرد و دو زن.
16 صفحه
قطعِ پالتویی