تصادف قطار پنج و بیست‌وپنج دقیقه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
تصادف قطار پنج و بيست‌وپنج دقيقه
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي تورنتون وايلدر
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
کتاب کوچک 14

نمایشنامه‌ی کوتاه امریکایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
تورنتون وایلدر رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس شهیر و تأثیرگذار امریکایی سه بار برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر شد و نشان افتخار ملی ادبی را نیز از آن خود کرد. این نماشنامه‌ی کوتاه وی که بخشی از یک پروژه‌ی بزرگ در به تصویر کشیدن هفت گناه کبیره است روایتی از روزمرگی و زندگی سرشار از عادت است که با چیره‌دستی نویسنده مبدل به جذابیتی خارق‌العاده و درامی دلنشین می‌شود.
بازیگران: دو زن و دو مرد.
24 صفحه
قطعِ پالتویی