تسبیح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
تسبیح
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي فدريكو د روبرتو
برگردانِ مهدي فتوحي
نمايشنامه
کتاب کوچک 19

نمایشنامه‌ی کوتاهِ ایتالیایی (در سه صحنه)
به‌همراهِ معرفی کوتاهِ نویسنده
مشهور است که فدریکو گارسیا لورکا نمایشنامه‌ی «خانه‌ی برناردا آلبا»ی خود را بر اساسِ «تسبیح» نوشته است.
بازیگران: هفت زن به‌همراهِ مستخدمه‌ها، زنان روستایی و دختربچه‌ها
32 صفحه
قطعِ پالتویی