ترانه‌های قدیمی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
ترانه‌های قدیمی
150,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي محمد رحمانيان
نمايشنامه
قطع رقعی

نمایشنامه‌ی ایرانی
محمد رحمانیان نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر، خالق آثاری چون «مصاحبه»، «مجلس‌نامه»، «نهر فیروزآباد»، «اسب‌ها»، «لباسی برای مهمانی»،‌ «شهادتخوانی قدمشاد مطرب در طهران» و... است که بسیاری از آن‌ها را خود در مقام کارگردان به روی صحنه برده است. «ترانه‌های قدیمی» شامل ده اپیزود مستقل است که در عین حال خطِ داستانی ظریف و مشترکی آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد. هر اپیزود با یکی از مکان‌های آشنای شهر تهران و متن یک ترانه‌ی خاطره‌انگیز پیوند خورده و رشته‌ی دیگری برای انسجام اثر ساخته است.
بازیگران: هفت زن و هفت مرد (امکان ایفای چند نقش توسط یک بازیگر نیز وجود دارد.)
104 صفحه
قطعِ رقعی