بالادست پایین‌دست
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
بالادست پایین‌دست
120,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي سوزان لوري پاركز
برگردانِ سكينه عرب‌نژاد
نمايشنامه
قطع رقعي

نمایشنامه‌ی امریکایی
خانم سوزان لوری پارکس رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویسِ امریکایی ـ افریقایی‌ست که جوایز بسیاری از جمله جایزه‌ها‌ی اُبی و پولیتزر را به دست آورده است. بالادست/ پایین‌دست که جایزه‌ی پولیتزرِ سالِ 2002 را برای پارکس به ارمغان آورد کمدیِ تلخی‌ست از مناسباتِ میانِ دو برادرِ سیاه‌پوست و روزگارِ پرادبارشان که نه فقط آینه‌ی زندگی سیاهان امریکا، بلکه چشم‌اندازی از مناسباتِ پیچیده و رابطه‌ی توأمانِ عشق و نفرت میانِ انسان‌ها، با تکرار الگوی دیرینِ هابیل و قابیل پیشِ چشم می‌آورد. الگوی بازی و تردستی به شکل‌های گوناگون در این متن تکرار شده و متنی چندلایه، خوش‌ضرب و مغتنم برای اجرا ساخته است. زبانِ ترجمه‌ی متن نیز نمونه‌ای درخشان از معادل‌سازی برای مصطلحاتِ عامیانه و ساختار زبانیِ خاص در محاوره‌ی فارسی پیش می‌نهد.
 بازیگران: دو مرد
112 صفحه
قطعِ رقعی