کاتیوشا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
کاتیوشا
25,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي محمد رحمانيان
فيلمنامه
قطع رقعی

فیلمنامه‌ی ایرانی
محمد رحمانیان نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر، خالق آثاری چون «مصاحبه»، «مجلس‌نامه»، «نهر فیروزآباد»، «اسب‌ها»، «لباسی برای مهمانی»،‌ «شهادتخوانی قدمشاد مطرب در طهران» و... است که بسیاری از آن‌ها را خود در مقام کارگردان به روی صحنه برده است. «کاتیوشا» روایت عشقِ مردی ایرانی و مذهبی با تجربه‌ی شرکت در جنگ ایران و عراق است به دختری روس و بیگانه با مضامین فرهنگی ایران امروز. نتیجه‌ی این عشق، پیچیدگی و تضاد ناشی از این موقعیت، طنزی نقاد و نگاهی عادت‌گریز آفریده که در منظر مخاطبِ آشنا به فرهنگ ایرانی-اسلامی جذاب و خواندنی‌ست. مازیار میری فیلم «کتاب قانون» (1387) را با تغییراتی در این فیلمنامه ساخت.
112 صفحه
قطعِ رقعی