همه‌چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
همه‌چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي محمد چرم‌شير
نمايشنامه
کتاب کوچک 86

نمایشنامه‌ی ایرانی (تک‌گویی نمایشی)
محمد چرم‌شیر نمایشنامه‌نویس و مدرس تئاتر، خالق آثاری چون «می‌خواستم اسب باشم»، «چشم‌های بسته از خواب»، «حقایقی درباره‌ی یک ماهیِ مُرده»، «همین امشب» و... است که در سال‌های اخیر آثار پرشمارش توسطِ گروه‌های مختلف به صحنه رفته است. نمایشنامه‌های او به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی ترجمه و در کشورهای ایران، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و آمریکا اجرا شده‌اند. این اثر یک تک‌گویی نمایشی‌ست که گذران مداوم، رنگین و بی‌امانِ اطلاعات و حوادث عجیب و درهم و برهم را از دریچه‌ی ذهن آدمی در دنیای امروز به تصویر می‌کشد که رگه‌های ظریفی از طنازی آن را خوش‌خوان و دیدنی ساخته است.
24 صفحه
قطعِ پالتویی