داستان خارجی

داستان خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

دو داستان

نوشته‌ی آلبرتو موراویا

برگردانِ مهدی فتوحی و محمدرضا وحدانی‌پور

داستان كوتاه

کتاب کوچک 91

راه فرسوده

نوشته‌ی یودورا ولتی

برگردانِ ادریس رنجی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 37

زنگ در

نوشته‌ی ولادیمیر ناباکوف

برگردانِ جهانبخش نورایی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 79

سلمونی

نوشته‌ی رینگ لاردنر

برگردانِ محمد نجفی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 1

شب پیش از پیاده‌شدن

نوشته‌ی ارنست همینگوی

برگردانِ رضا قیصریه

داستان‌ كوتاه

کتاب کوچک

شوهرم

نوشته‌ی ناتالیا گینزبورگ

برگردانِ شادی معصومی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 47

شکارچیان در برف

نوشته‌ی توبیاس ولف

برگردانِ ادریس رنجی

داستان کوتاه

کتاب کوچک 88

قطار سوت کشید

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ اثمار موسوی‌‌نیا

داستان كوتاه

کتاب کوچک 123

لغت‌شناسی

نوشته‌ی لئوناردو شاشا

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

کتاب کوچک 44

مرگ چزاره مالاتستا

نوشته‌ی برتولت برشت

برگردانِ مونا هدایتی

داستان کوتاه خارجی

کتاب کوچک داستان 108

مکس

نوشته‌ی هنری میلر

برگردانِ امید نیك‌فرجام

داستان كوتاه

کتاب کوچک 12

ناتاشا

نوشته‌ی ولادیمیر ناباکوف

برگردانِ ترانه برومند

داستان كوتاه

کتاب کوچک 60