پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت

قلمرو فرهنگ و اندیشه

 قلمرو فرهنگ و اندیشه
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

افسانه‌های ایتالیایی

گردآورده‌ی ایتالو كالوینو

برگردانِ محسن ابراهیم

یک‌صد افسانه‌‌ی عامیانه

قطع رقعی

نایاب

افسانه‌های ایرلندی پریان

نوشته‌ی شی‌نید د والرا

برگردانِ امیر امجد

ده افسانه‌‌ی عامیانه از فرهنگ مردم ایرلند

قطع رقعی

در باب مشاهده و ادراک

جستارهایی ادبی ـ فلسفی درآمیخته با تجربه‌های شخصی و عاطفی

نوشته‌ی آلن دوباتن

برگردانِ امیر امجد

جستارهای اروپایی (سوییسی)

قطع جیبی

دفترهای اندیشه ۱

مجموعه‌ی مقالات

درباره‌ی ابتذال

به‌کوشش محمد رضایی‌راد با آثاری از بابك احمدی، امیر احمدی آریان، مجید اخگر، حمید امجد باوند بهپور، كاوه بهبهانی، محمد رضایی‌راد، نصراله كسرائیان، صالح نجفی، شهریار وقفی‌پور، ماتیو هیلتن

قطع وزیری

کیش و تمدن مصر باستان

نوشته‌ی ركس وارنر و هنری استیرلین

برگردانِ محمد نجفی و امیر امجد

فرهنگ

قطع رقعی

قلمرو, فرهنگ, اندیشه, همه‌ی, کتاب‌ها