قلمرو هنر

قلمرو هنر
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

کپنهاگ

نوشته‌ی مایكل فرین

برگردانِ حمید احیاء

نمایشنامه

قطع رقعی

گاه دلتنگی

نوشته‌ی دیوید مامت

برگردانِ شهرام زرگر

نمایشنامه

کتاب کوچک 96

گرمازدگی

نوشته‌ی جیمز پردی

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 69

گول عشق

نوشته‌ی سام شپارد

برگردانِ محمدرضا عرفانی

نمایشنامه

قطع رقعی

جرم داریم تا جرم

نوشته‌ی آگوست استریندبرگ

برگردانِ محمود گودرزی

نمایشنامه

قطع رقعی