قلمرو هنر

قلمرو هنر
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

جرم داریم تا جرم

نوشته‌ی آگوست استریندبرگ

برگردانِ محمود گودرزی

نمایشنامه

قطع رقعی

لطفِ بخشش

نوشته‌ی پیتر بروک

برگردانِ حمید احیاء

اندیشه‌هایی درباره‌ی شکسپیر

قطع رقعی

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۱

شامل نمایشنامه‌های شب آوازهایش را می‌خواندفرزند

نوشته‌ی یون فوسه

برگردانِ محمد حامد

دو نمایشنامه

پالتویی