قلمرو هنر

قلمرو هنر
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

جهان انزوا و واپسین سه‌شنبه

نوشته‌ی نائومی والاس و دونالد مارگولیز

برگردانِ ركسانا مهرافزون

دو نمایشنامه

قطع جیبی

جولی

نوشته‌ی دیوید مامت

برگردانِ امیر امجد

نمایشنامه

کتاب کوچک 2

حصارها

نوشته‌ی آگوست ویلسن

برگردانِ فارس باقری

نمایشنامه

قطع رقعی

حکام قدیم، حکام جدید

سه تیاتر از مؤیدالممالك فكری‌ارشاد

به‌کوشش حمید امجد

نمایشنامه

قطع رقعی

خانم سویچ عجیب

نوشته‌ی جان پاتریک

برگردانِ آندرانیك خچومیان

نمایشنامه

قطع رقعی

خانه

نوشته‌ی یانوش گلوواتسکی

برگردانِ فرزانه قلی‌زاده

نمایشنامه

کتاب کوچک 46

خدای کشتار

نوشته‌ی یاسمینا رضا

برگردانِ ساناز فلاح‌فرد

نمایشنامه

قطع جیبی

خمره

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ نسترن شیرازی

نمایشنامه

قطع جیبی