ملکه‌ی زیبایی لی‌نین

ملکه‌ی زیبایی لی‌نین قلمرو هنر

نوشته‌ی مارتین مك‌دونا

برگردانِ حمید احیاء

نمایشنامه

قطع رقعی

تعداد بازیگر
تعداد بازیگر 4 بازيگر
  • نویسنده: مک‌دونا مارتین
  • موجودی: در انبار
  • 300,000 ریال

برچسب ها: ملکه‌ی، زیبایی، لی‌نین