ملکه‌ی زیبایی لی‌نین

ملکه‌ی زیبایی لی‌نین قلمرو هنر

نوشته‌ی مارتین مك‌دونا

برگردانِ حمید احیاء

نمایشنامه

قطع رقعی

تعداد بازیگر
تعداد بازیگر چهار بازيگر
  • مترجم: احیاء حمید
  • موجودی: در انبار
  • 180,000 ریال

برچسب ها: ملکه‌ی، زیبایی، لی‌نین