پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت
تعداد بازیگر

نمایشنامه‌ی خارجی

نمایشنامه‌ی خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

آقای شادی

نوشته‌ی دیوید مامت

برگردانِ محمد منعم

نمایشنامه

کتاب کوچک 80

از چپ به راست

نوشته‌ی استیون دایتز

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 73

این منم دگا

نوشته‌ی دیوید آیوز

برگردانِ مهسا خلیلی

نمایشنامه

کتاب کوچک 49

بابابزرگ و مجسمه

نوشته‌ی آرتور میلر

برگردانِ فرشته شیرآقاییو روح‌الله ایرجی

نمایشنامه

کتاب کوچک 56

بن‌بست

نوشته‌ی ریچارد پارسونز

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 61

بوتیچلی

نوشته‌ی ترنس مک‌نالی

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 63

ترجیح می‌دم کور بشم

نوشته‌ی دانكن مك‌لین

برگردانِ نورا موسوی‌نیا

نمایشنامه

کتاب کوچک 84

تسبیح

نوشته‌ی فدریكو د روبرتو

برگردانِ مهدی فتوحی

نمایشنامه

کتاب کوچک 19