نمایشنامه‌ی خارجی

نمایشنامه‌ی خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

دنیا کج شده و به پهلو دراز کشیده

نوشته‌ی مری فلدهاوس وبر

برگردانِ دانیال مهران‌زاده

نمایشنامه

کتاب کوچک 103

دکتر خی‌ئل

نوشته‌ی ماریا ایرنه فورنس

برگردانِ بابك تبرایی

نمایشنامه

کتاب کوچک 59

دیوانه بر بام

نوشته‌ی کیکوچی کان

برگردانِ مهرداد درانی

نمایشنامه

کتاب کوچک 57

رادیو گلف

نوشته‌ی آگوست ویلسن

برگردانِ شمیم هدایتی

نمایشنامه

قطع رقعی

روز ناشنوا

نوشته‌ی لزلی آیوازیان

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 52

روز نحس

نوشته‌ی میخائیل زوشنکو

برگردانِ رضا قیصریه

نمایشنامه

کتاب کوچک 26

زنِ خانه به‌دوش

نوشته‌ی فرانک مک‌گینس

برگردانِ حمید احیاء

نمایشنامه

کتاب کوچک 129

زیرکی

نوشته‌ی مارگارت ادسن

برگردانِ رحیم قاسمیان

نمایشنامه

قطع رقعی

سرخی آنتیگونه

نوشته‌ی چیوری میاگاوا

برگردانِ فرید منوچهریان

نمایشنامه

کتاب کوچک 98