نمایشنامه‌ی خارجی

نمایشنامه‌ی خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

سمفونی درون بطری

نوشته‌ی اوگو سالسه‌دو

برگردانِ رامین ناصرنصیر و خوسه خیمه نس

نمایشنامه

قطع جیبی

سنقولک‌کردن ممنوع

نوشته‌ی شِل سیلوراستاین

برگردانِ متین خاکپور

نمایشنامه

کتاب کوچک 94

سه روز باران

نوشته‌ی ریچارد گرینبرگ

برگردانِ شمیم هدایتی

نمایشنامه

قطع جیبی

سه‌آمی

نوشته‌ی یامازاکی ماساکازو

برگردانِ آیدا تدین

نمایشنامه

قطع رقعی

سکوت

نوشته‌ی پل اُستر

برگردانِ اصغر نوری

نمایشنامه

کتاب کوچک 3

شاهدان

نوشته‌ی آگوست ویلسن

برگردانِ محمد توفیق

نمایشنامه

کتاب کوچک ۱۰۹

شاید نجات یابیم

نوشته‌ی ساموئل گوسیان

برگردانِ آندرانیكخچومیان

نمایشنامه

کتاب کوچک 16

شبی بیرون از خانه

نوشته‌ی هارولد پینتر

برگردانِ احسان نوروزی

نمایشنامه

کتاب کوچک 

شب‌های عربی

نوشته‌ی دیوید آیوز

برگردانِ فرید منوچهریان

نمایشنامه

کتاب کوچک 112

شک

نوشته‌ی جان پاتریك شنلی

برگردانِ محمد منعم

نمایشنامه

قطع رقعی

شکار روباه

نوشته‌ی جووانی ورگا

برگردانِ مهدی فتوحی

نمایشنامه

کتاب کوچک 17

شکار گرگ

نوشته‌ی جووانی ورگا

برگردانِ نسترن شیرازی

نمایشنامه

کتاب کوچک 18