نمایشنامه‌ی خارجی

نمایشنامه‌ی خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

مردی در یک موقعیت

نوشته‌ی وندی واسراستاین

برگردانِ كتایون حسین‌زاده

نمایشنامه

کتاب کوچک 6

مرگ بسی اسمیت

نوشته‌ی ادوارد آلبی

برگردانِ شهرزاد بارفروشی

نمایشنامه

قطع رقعی

مشنگ‌ها

نوشته‌ی نیل سایمون

برگردانِ مجید مصطفوی

نمایشنامه

قطع رقعی

موعظه

نوشته‌ی دیوید مامِت

برگردانِ فرید منوچهریان

نمایشنامه

کتاب کوچک 106

نامه‌نویس

نوشته‌ی آلن بنت

برگردانِ بهاره جهان‌دوست

نمایشنامه

کتاب کوچک 87

هر بیست دقیقه

نوشته‌ی تنسی ویلیامز

برگردانِ حمید امجد

نمایشنامه

کتاب کوچک 125

هیچ کس کامل نیست (جلد سخت)

نوشته‌ی شارلوت چندلر

برگردانِ آرش عزیزی

بیلی وایلدر: زندگینامه‌ی شخصی

قطع رقعی

جلد سخت

هیچ کس کامل نیست (جلد نرم)

نوشته‌ی شارلوت چندلر

برگردانِ آرش عزیزی

بیلی وایلدر: زندگینامه‌ی شخصی

قطع رقعی

جلد نرم