پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت
تعداد بازیگر

نمایشنامه‌ی ایرانی

نمایشنامه‌ی ایرانی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

تلخی ته گلو

نوشته‌ی امیر امجد

نمایشنامه در سه مجلسِ در هم

تآتر معاصر ایران

قطع جیبی

جاده

نوشته‌ی یوریک کریم‌مسیحی

چهار مکالمه (نمایشنامه/ داستان)

تآتر/ ادبیات معاصر ایران 

قطع جیبی

سراب

نوشته‌ی حسین فدایی‌حسین

نمایشنامه

تآتر معاصر ایران

قطع جیبی

هدیه‌ی جشن سالگرد

نوشته‌ی افشین هاشمی

دو نمایشنامه

(همراه با ترجمه‌ی انگلیسی)

تآتر معاصر ایران

قطع جیبی

پیتزا جهان

نوشته‌ی شهروز فرمانبرداری

نمایشنامه

تآتر معاصر ایران

قطع جیبی