جاده

جاده

داستان/نمایشنامه‌ی کوتاه فارسی

این متن، که می‌تواند نمایشنامه دانسته شود یا داستانی که تماماً از گفت‌وگو تشکیل شده، شامل چهار مکالمه است که در ظاهر، به داستانی واحد سامان نمی‌دهند اما خواننده با کشف پاره‌هایی از هر گفت‌وگو در گفت‌وگویی دیگر، خطِ داستانی ظریف و مشترکی در این پاره‌ها کشف می‌کند که شاید بخشی از شیرینی تجربه‌ی این اثر را سبب شده است.

نوشته‌ی یوریك كریم‌مسیحی

نمایشنامه (چهار مکالمه)

قطع جیبی

  • نویسنده: کریم‌مسیحی یوریک
  • موجودی: موجود
  • 60,000 ریال

برچسب ها: جاده