دختر یانکی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
دختر یانکی
180,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي نيل سايمون
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
قطع رقعی

نمایشنامه‌ی امریکایی
به همراهِ مقدمه‌ی مترجم
نیل سایمون که یکی از مشهورترین کمدی‌نویسان حال حاضر امریکاست تا کنون جوایز متعددی دریافت کرده که از آن میان دو بار جایزه‌ی معتبرِ تونی و یک بار جایزه‌ی ادبیِ پولیتزر را می‌توان نام برد. وی تنها نمایشنامه‌نویس زنده‌ای‌ست که تالاری در برادوِی به‌نامش نامگذاری شده است. در 1971 اقتباسی سینمایی بر اساسِ این کمدیِ رمانتیکِ او ساخته شد.  
بازیگران: دو مرد و یک زن
112 صفحه
قطعِ رقعی