با تبریکِ سالِ نو

 

و امیدِ گذر از شرایط اضطراری و رخدادهای تلخ

 

به اطلاع می‌رساند که انتشارات نیلا از تاریخِ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۸ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ امکان ارسال کتاب نخواهد داشت.