بازرس هاند واقعی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
بازرس هاند واقعی
120,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي تام استوپارد
برگردانِ امير امجد
نمايشنامه
قطع رقعی

نمایشنامه‌ی انگلیسی
به‌همراه یادداشت مترجم
این نمایشنامه‌نویس، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان بریتانیایی از مهم‌ترین چهره‌های درام‌نویسیِ قرنِ بیستمِ انگلستان است با حوزه‌هایی کاری که از اقتباس‌های شکسپیری تا آثار مدرن و مضحکه‌های پست‌مدرن را در بر می‌گیرد. او برای نسخه‌ی سینماییِ نمایشنامه‌ی «روزنکراتز و گیلدنسترن مرده‌اند» که خود کارگردانی کرده است برنده‌ی شیر طلاییِ جشنواره‌ی ونیز 1991 شد. «شکسپیر عاشق» که فیلمنامه‌ی آن را با همکاری مارک نورمن نوشته است در 1999 هفت جایزه‌ی اسکار را از آن خود کرد.
بازیگران: پنج مرد، سه زن و صدای رادیو
80 صفحه
قطعِ رقعی