آن زندگی که من به تو دادم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
آن زندگی که من به تو دادم
60,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي لوييجي پيراندللو
برگردانِ اصغر نوري
نمايشنامه
قطع جيبی

نمایشنامه‌ی ایتالیایی
لوییجی پیراندِللو برنده‌ی جایزه‌ی نوبل 1934 و عضو فرهنگستان ایتالیا از نویسندگان برجسته‌ی قرن بیستم بود که آثارش شامل مجموعه‌ی شعر، رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه‌اند. این نمایشنامه (از مجموعه‌ی نمایشنامه‌های پیراندللو که انتشارات نیلا در قطع جیبی منتشر می‌کند) روایت غریب و نامتعارفِ مواجهه‌ی مادری‌ست با مرگ پسر جوانش. مادر این مرگ را نمی‌پذیرد، و از این‌جاست که مضمونِ آشنای پیراندللو رخ می‌نماید: آدم‌ها روایت‌های متفاوت و شخصیِ خود را از واقعیت بازمی‌آفرینند.
بازیگران: شش زن و سه مرد به‌همراه زنان دهکده
88 صفحه
قطعِ جیبی