کنت دراکولا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
کنت دراکولا
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي وودی آلن
برگردانِ احسان نوروزي
مجموعه داستان
کتاب کوچک 20

پنج داستان کوتاه امریکایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
وودی آلن کارگردان، فیلمنامه‌نویس، نمایشنامه‌نویس، بازیگر، شوخی‌پرداز، نویسنده و نوازنده‌ی امریکایی‌ست که بیست‌وچهار بار نامزد جایزه‌ی اسکار و چهار بار برنده‌ی آن شده است. دغدغه‌ی اغلب آثار این روشنفکر یهودی، بحران‌های طبقه‌ی متوسط، مسائل زنان و موضوعات فلسفی و روان‌شناختی‌ست. در هر داستانِ این مجموعه با شیوه‌ی منحصر به فرد آلن، مضامین آشنا بدل به شوخی‌های تروتازه و نابی می‌شوند: شوخی با ادبیات دهه‌ی بیست، تاریخ علم و سنّت گفت‌وگو با چهره‌های برجسته‌ی علمی، شخصیت و ویژگی‌های دراکولا، خاطره‌نگاری و تاریخِ آلمان نازی، و نظام آموزشی و دانشگاهی دستاویز طنز و هجو در داستان‌های این مجموعه است.
40 صفحه
قطعِ پالتویی