پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت
تعداد بازیگر

نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

آبی جمیله

نوشته‌ی ملانیا مادزوکو

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

ادبیات معاصر ایتالیا

کتاب کوچک 68

آدمکش‌ها

نوشته‌ی ارنست همینگوی

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

ادبیات معاصر امریکا

کتاب کوچک 85

اعتراف

نوشته‌ی اینگمار برگمان

برگردانِ مصطفی احمدی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 50

افسانه‌های ایتالیایی

گردآورده‌ی ایتالو كالوینو

برگردانِ محسن ابراهیم

یک‌صد افسانه‌‌ی عامیانه

قطع رقعی

نایاب

افسانه‌های ایرلندی پریان

نوشته‌ی شی‌نید د والرا

برگردانِ امیر امجد

ده افسانه‌‌ی عامیانه از فرهنگ مردم ایرلند

قطع رقعی

بادِ سه‌روزه

نوشته‌ی ارنست همینگوی

برگردانِ محمد نجفی

داستان کوتاه

ادبیات امریکا

کتاب کوچک ۱۰۵


بهترین دوستی که نداشتی

نوشته‌ی پم هیوستن

برگردانِ آرزو قصبی

داستان کوتاه

ادبیات معاصر امریکا

قطع جیبی

تو که منو می‌شناسی کارلو

نوشته‌ی آلبرتو موراویا

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

ادبیات معاصر ایتالیا

کتاب کوچک 40

جنگل در کام آتش

نوشته‌ی سوزانّا تامارو

برگردانِ هاله ناظمی

داستان بلند

ادبیات معاصر ایتالیا

قطع جیبی

جنگل واژگون

نوشته‌ی جی. دی. سلینجر

برگردانِ بابک تبرایی و سحر ساعی

داستان بلند

ادبیات امریکا

قطع رقعی

حافظه‌ی شکسپیر

نوشته‌ی خورخه لوییسبورخس

برگردانِ بابك تبرایی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 42

حسی از سرپناه

نوشته‌ی جان آپدایک

برگردانِ مهسا خلیلی

داستان كوتاه

ادبیات امریکا

کتاب کوچک ۵۵

خاطره‌های ما

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

کتاب کوچک 24

خدای کهن

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ مهدی فتوحی

داستان كوتاه

ادبیات ایتالیا

کتاب کوچک 34

داستان, کوتاه, خارجی, قلمرو, ادبیات