قوانین، شرایط و حفظ حریم خصوصی:

 

1- هرگونه نقل و استفاده از تمام یا بخشی از مطالبِ منتشر شده در سایت بسته به اجازه‌ی کتبی ناشر است. انتشارِ مطالب با ارائه‌ی لینکِ مستقیم مانعی ندارد.

2- تمامی حقوقِ سایت برای نیلا محفوظ است.

3- بنا بر قوانین «حفظ حریم خصوصی» اطلاعاتِ شخصی کاربر مانندِ شماره‌ی تماس، نشانی، نشانی ایمیل و... نزد نیلا محفوظ است و منتشر نخواهد شد.

4- سایتِ نیلا دارای «نماد اعتماد الکترونیک» است و کاربر در تمامی پرداخت‌ها مستقیم به درگاهِ امنِ بانک متصل می‌شود.

5- رقمِ معتبرِ قیمتِ هر کتاب، همان رقمِ درج‌شده در سایت و نیز در صورت‌حسابِ خریدار است.

6- خریدار می‌تواند فهرستِ کتاب‌های انتخاب‌شده‌ی خود را در سایت ذخیره نگه دارد. مبلغ صورت‌حسابِ فهرستِ ذخیره‌شده، به‌مدت پانزده روز معتبر خواهد بود.

7-  در مواردِ خریدِ بالاتر از یک میلیون ریال، هزینه‌ی ارسال به (جز خارج از کشور) به عهده‌ی انتشارت نیلا خواهد بود.

8- موارد خرید بالاتر از دو میلیون ریال، علاوه بر ارسال رایگان، مشمولِ ده درصد تخفیف در قیمت پشتِ جلدِ کتاب‌ها نیز می‌شود.