پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت
تعداد بازیگر
1 بازیگر زن و 1 بازیگر مرد
2 بازیگر زن و 9 بازیگر مرد

نمایشنامه‌ی ایرانی

نمایشنامه‌ی ایرانی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

آن مرد آمد

نوشته‌ی حمیدرضا حسینیان

نمایشنامه

تآتر معاصر ایران

کتاب کوچک 126

ترانه‌های قدیمی

نوشته‌ی محمد رحمانیان

نمایشنامه (در ده قطعه‌ی مستقل)

تآتر معاصر ایران

قطع رقعی

تلخی ته گلو

نوشته‌ی امیر امجد

نمایشنامه در سه مجلسِ در هم

تآتر معاصر ایران

قطع جیبی

جاده

نوشته‌ی یوریک کریم‌مسیحی

چهار مکالمه (نمایشنامه/ داستان)

تآتر/ ادبیات معاصر ایران 

قطع جیبی

حکام قدیم، حکام جدید

سه تیاتر از مؤیدالممالك فكری‌ارشاد

(سه نمایشنامه‌ی ایرانی از عصر مشروطیت)

به‌کوشش و ویرایشِ حمید امجد

ادبیات مشروطه/ تآتر قرنِ سیزدهمِ ایران 

قطع رقعی