پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت
تعداد بازیگر
۱ بازیگر مرد
۱ بازیگر زن

کتاب کوچک

کتاب کوچک
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

آبی جمیله

نوشته‌ی ملانیا مادزوکو

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

ادبیات معاصر ایتالیا

کتاب کوچک 68

آخرین نوار کراپ

نوشته‌ی ساموئل بکت

برگردانِ محمد شهبا

نمایشنامه

تآتر ابسورد / ادبیات پست‌مدرن 

کتاب کوچک 97

آدمکش‌ها

نوشته‌ی ارنست همینگوی

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

ادبیات معاصر امریکا

کتاب کوچک 85

آقای شادی

نوشته‌ی دیوید مامت

برگردانِ محمد منعم

نمایشنامه (تک‌گویی نمایشی)

تآتر معاصر امریکا

کتاب کوچک 80

آن مرد آمد

نوشته‌ی حمیدرضا حسینیان

نمایشنامه

تآتر معاصر ایران

کتاب کوچک 126

آواره

نوشته‌ی ماتئی ویسنی‌یک

برگردانِ محمد كریمیان و رضا ساكی

روایت/ تک‌گویی نمایشی

تآتر معاصر فرانسه/ ادبیات پست‌مدرن

کتاب کوچک 43

از چپ به راست

نوشته‌ی استیون دایتز

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 73

اعتراف

نوشته‌ی اینگمار برگمان

برگردانِ مصطفی احمدی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 50

این منم دگا

نوشته‌ی دیوید آیوز

برگردانِ مهسا خلیلی

نمایشنامه‌ی کوتاه

تآتر معاصر امریکا

کتاب کوچک 49

بابابزرگ و مجسمه

نوشته‌ی آرتور میلر

برگردانِ فرشته شیرآقاییو روح‌الله ایرجی

نمایشنامه

کتاب کوچک 56

بادِ سه‌روزه

نوشته‌ی ارنست همینگوی

برگردانِ محمد نجفی

داستان کوتاه

ادبیات امریکا

کتاب کوچک ۱۰۵


بن‌بست

نوشته‌ی ریچارد پارسونز

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه‌ی کوتاه

ادبیات جنایی

تآتر انگلستان

کتاب کوچک 61